(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
Kun 30% af de særligt prioriterede arter og kun 5% af naturtyperne har gunstig bevaringsstatus i Danmark, men for skovene er det helt galt – 100% stærkt ugunstig bevaringsstatus (Fredshavn, j. m.fl.: Bevaringsstatus for naturtyper og arter – habitatdirektivets artikel 17 rapportering', 2013)

grafik-bevaringsstatus-2013

Kun 30% af de særligt prioriterede arter og kun 5% af naturtyperne har gunstig bevaringsstatus i Danmark, men for skovene er det helt galt – 100% stærkt ugunstig bevaringsstatus (Fredshavn, j. m.fl. 2013: Bevaringsstatus for naturtyper og arter – habitatdirektivets artikel 17 rapportering’, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Share

grafik, bevaringsstatus, habitatdirektivet, artikel 17, skov, arter, naturtyper, eu, rapportering

Share