Kun 30% af de særligt prioriterede arter og kun 5% af naturtyperne har gunstig bevaringsstatus i Danmark, men for skovene er det helt galt – 100% stærkt ugunstig bevaringsstatus (Fredshavn, j. m.fl.: Bevaringsstatus for naturtyper og arter – habitatdirektivets artikel 17 rapportering', 2013)

grafik-bevaringsstatus-2013

Kun 30% af de særligt prioriterede arter og kun 5% af naturtyperne har gunstig bevaringsstatus i Danmark, men for skovene er det helt galt – 100% stærkt ugunstig bevaringsstatus (Fredshavn, j. m.fl. 2013: Bevaringsstatus for naturtyper og arter – habitatdirektivets artikel 17 rapportering’, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

grafik, bevaringsstatus, habitatdirektivet, artikel 17, skov, arter, naturtyper, eu, rapportering