Forslag til hegnslinjer og opdeling af Naturnationalpark Amager (rød linje) med det nuværende hegn (sort linje), forslag til udvidet hegnslinje, der inkluderer Kongelunden og Kofoeds Enge (grøn linje) og et område, der er reserveret til hesteridning og hestefolde (blå linje), og som adskiller tamhestene fra vildhestene (der kan færdes frit på det øvrige areal).

nnp-amager-hegnslinje

Forslag til hegnslinjer og opdeling af Naturnationalpark Amager (rød linje) med det nuværende hegn (sort linje), forslag til udvidet hegnslinje, der inkluderer Kongelunden og Kofoeds Enge (grøn linje) og et område, der er reserveret til hesteridning og hestefolde (blå linje), og som adskiller tamhestene fra vildhestene (der kan færdes frit på det øvrige areal).

kort, Naturnationalpark Amager, hegnslinje