Naturnationalpark Amager er et omåde, der i usædvanlig sammenhængende grad er beskyttet efter Naturbeskyttelsens paragraf 3 (de skraverede områder).

nnp-amager-paragraf3

Naturnationalpark Amager er et omåde, der i usædvanlig sammenhængende grad er beskyttet efter Naturbeskyttelsens paragraf 3 (de skraverede områder).

Naturnationalpark Amager, kort, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3