(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
Biodiversitetskortets bioscore viser koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter (jo varmere farver, desto højere koncentration)

nnp-bjaabjerg-bio

Biodiversitetskortets bioscore viser koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter (jo varmere farver, desto højere koncentration)

Share

Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde, kort, bioscore

Share