Biodiversitetskortets bioscore viser koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter (jo varmere farver, desto højere koncentration)

nnp-bjaabjerg-bio

Biodiversitetskortets bioscore viser koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter (jo varmere farver, desto højere koncentration)

Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde, kort, bioscore