Den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde dækker et areal, der er statsejet, og som med tiden rummer muligheder for udvidelser mod nord (hvor Hjemmeværnet i dag har et øvelsesterræn)

nnp-bjaabjerg-ejerforhold

Den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde dækker et areal, der er statsejet, og som med tiden rummer muligheder for udvidelser mod nord (hvor Hjemmeværnet i dag har et øvelsesterræn)

Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde, kort, ejerforhold, statseje