(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
Den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde dækker et areal, der er statsejet, og som med tiden rummer muligheder for udvidelser mod nord (hvor Hjemmeværnet i dag har et øvelsesterræn)

nnp-bjaabjerg-ejerforhold

Den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde dækker et areal, der er statsejet, og som med tiden rummer muligheder for udvidelser mod nord (hvor Hjemmeværnet i dag har et øvelsesterræn)

Share

Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde, kort, ejerforhold, statseje

Share