At forslaget til afgrænsningen af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg inkluderer bevaringsværdige naturværdier, fremgår af dette kort over områdets bioscore (et mål for koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter – jo varmere farve, desto højere værdi). Det fremgår også, at det på længere (eller kort) sigt vil være fordelagtigt for biodiversiteten at inkludere Sepstrup Sande (i dag privatejet), der har høj bioscore.

nnp-gludsted-bioscore

At forslaget til afgrænsningen af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg inkluderer bevaringsværdige naturværdier, fremgår af dette kort over områdets bioscore (et mål for koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter – jo varmere farve, desto højere værdi). Det fremgår også, at det på længere (eller kort) sigt vil være fordelagtigt for biodiversiteten at inkludere Sepstrup Sande (i dag privatejet), der har høj bioscore.

Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg, kort, bioscore, biodiversitet