(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
Samtlige naturarealer inden for den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg er i forvejen i offentligt eje, hvorfor traditionelle konflikter med private lodsejere kan undgås.

nnp-gludsted-ejerforhold

Samtlige naturarealer inden for den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg er i forvejen i offentligt eje, hvorfor traditionelle konflikter med private lodsejere kan undgås.

Share

Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg, kort, ejerskab, statseje

Share