Samtlige naturarealer inden for den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg er i forvejen i offentligt eje, hvorfor traditionelle konflikter med private lodsejere kan undgås.

nnp-gludsted-ejerforhold

Samtlige naturarealer inden for den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg er i forvejen i offentligt eje, hvorfor traditionelle konflikter med private lodsejere kan undgås.

Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg, kort, ejerskab, statseje