Høj bioscore betyder, at store dele af Naturnationalpark Harrild Hede & Nørlund Skov er hjemsted for truede arter og har potentielle levesteder for truede arter

nnp-harrild-bioscore

Høj bioscore betyder, at store dele af Naturnationalpark Harrild Hede & Nørlund Skov er hjemsted for truede arter og har potentielle levesteder for truede arter

Naturnationalpark Harrild Hede & Nørlund Skov, kort, bioscore, Biodiversitetskortet