Den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Harrild Hede & Nørlund Skov omfatter næsten hele Natura 2000-område nr. 75

nnp-harrild-n2000

Den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Harrild Hede & Nørlund Skov omfatter næsten hele Natura 2000-område nr. 75

Naturnationalpark Harrild Hede & Nørlund Skov, kort, Natura 2000