Arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 (skraverede områder)

nnp-harrild-p3

Arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 (skraverede områder)

Naturnationalpark Harrild Hede & Nørlund Skov, kort, paragraf 3, Naturbeskyttelsesloven