Den foreslåede afgræsning af Naturnationalpark Hellebæk Skov & Teglstrup Hegn omfatter det meste af Natura 2000-område nr. 130

nnp-hellebaek-natura2000

Den foreslåede afgræsning af Naturnationalpark Hellebæk Skov & Teglstrup Hegn omfatter det meste af Natura 2000-område nr. 130

kort, Natura 2000, Naturnationalpark Hellebæk Skov & Teglstrup Hegn