Arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3

nnp-hellebaek-paragraf3

Arealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3

kort, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3, Naturnationalpark Hellebæk Skov & Teglstrup Hegn