De skraverede områder er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3

nnp-hindemade-p3

kort, Naturnationalpark Hindemade & Pamhule Skov, paragraf 3, Naturbeskyttelsesloven