Af kortet her fremgår det, at staten ejer langt størstedelen af den foreslåede afgrænsning (skraveret), men at også Molslaboratoriet, der ejes af Naturhistorisk Museum i Aarhus, udgør en pæn del af området (markeret med grønt), ligesom visse arealer er erhvervet af Den Danske Naturfond (markeret med blåt).

nnp-mols-ejerskab

Af kortet her fremgår det, at staten ejer langt størstedelen af den foreslåede afgrænsning (skraveret), men at også Molslaboratoriet, der ejes af Naturhistorisk Museum i Aarhus, udgør en pæn del af området (markeret med grønt), ligesom visse arealer er erhvervet af Den Danske Naturfond (markeret med blåt).

kort, Naturnationalpark Mols Bjerge, Molslaboratoriet, ejerskab, statseje, Naturhistorisk Museum, Den Danske Naturfond