Forslaget til afgrænsningen af Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose overlapper store dele af et Natura 2000-område, hvor Danmark i forvejen er forpligtet til at yde en særlig indsats til gavn for biodiversiteten.

nnp-lindet-n2000

Forslaget til afgrænsningen af Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose overlapper store dele af et Natura 2000-område, hvor Danmark i forvejen er forpligtet til at yde en særlig indsats til gavn for biodiversiteten.

Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose, kort, Natura 2000