(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
Hovedparten af forslaget til Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose er skov, der bør udlægges som vildskov (såkaldt urørt skov), men Hønning Mose er ét stort paragraf 3-areal, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

nnp-lindet-p3

Hovedparten af forslaget til Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose er skov, der bør udlægges som vildskov (såkaldt urørt skov), men Hønning Mose er ét stort paragraf 3-areal, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Share

Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose, kort, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3

Share