Hovedparten af forslaget til Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose er skov, der bør udlægges som vildskov (såkaldt urørt skov), men Hønning Mose er ét stort paragraf 3-areal, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

nnp-lindet-p3

Hovedparten af forslaget til Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose er skov, der bør udlægges som vildskov (såkaldt urørt skov), men Hønning Mose er ét stort paragraf 3-areal, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose, kort, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3