Arealer, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 (skraverede områder)

nnp-melby-p3

Arealer, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 (skraverede områder)

Naturnationalpark Melby Hede & Tisvilde Skov, kort, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3