Beskyttede naturarealer efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 (skraverede områder).

nnp-laesoe-p3

Beskyttede naturarealer efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 (skraverede områder).

Naturnationalpark Læsø, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3