Størstedelen af Råbjerg Mose er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 (beskyttelsen omfatter skraverede områder).

nnp-raabjerg-p3

Størstedelen af Råbjerg Mose er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 (beskyttelsen omfatter skraverede områder).

Naturnationalpark Råbjerg Mose & Ålbæk Skov, kort, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3