Danmarks største naturreservat ved Jammerbugten?

Af Rune Engelbreth Larsen, 13. januar 2016

Naturnationalpark Han Herred, ca. 250 kvadratkilometer, stort set bestående af statsarealer og Aage V. Jensen Naturfonds arealer
Store vidder, store muligheder syd for Jammerbugten: Naturnationalpark Han Herred, stort set bestående af statsarealer og Aage V. Jensen Naturfonds arealer

Hvis man som jeg er begejstret for naturens små vidundere såvel som dens vidtstrakte vidder, kan man blive lidt misundelig på de heldige, der har deres bopæl syd for Jammerbugten, hvor Hjardemål, Bulbjerg, Troldsting, Grønnestrand, Svinkløv, Tranum og flere andre storslåede naturområder føjer sig til hinanden i et vældigt grønt bælte fra Hanstholm til Blokhus.

Her er 250 kvadratkilometer vidder i Thisted og Jammerbugt Kommuner, der for den altovervejende hovedparts vedkommende er offentligt ejet natur, og hvor man derfor kunne skabe udgangsbetingelserne for Danmarks største sammenhængende naturareal i samarbejde med Aage V. Jensens Naturfond, der ejer Vejlerne.

Klim Plantage rummer ‘the missing link’ i forhold til en ubrudt kæde af offentlig natur, men hvis Jammerbugt Kommunes forbilledlige bestræbelser på at komme med i Realdanias jordfordelingsprojekt lykkes her, kan man virkelig få puslespillet til at gå op i en højere enhed. De sammenhængende naturområder kunne tænkes ind i en helhedsforvaltning som et lidt vildere og endnu mere oplevelsesrigt naturreservat. [Rettelse: Jordfordelingsprojektet hører under organisationen Collective Impact, men er finansieret af Realdania. REL]

Bævere har krydset Limfjorden, og følger flere efter, kan de få stor gavn for naturen. Men man kunne også udsætte flokke af vildheste og måske sågar bison sine steder? Tænk at stå på en bakketop og se vildheste galoppere ud over de bjergtagende nordjyske vidder forbi en flok bisoner? En heldig ansøgning om nogle få millioner fra Den Danske Naturfond, og det ville slet ikke være uladsiggørligt.

Det lyder måske ‘eksotisk’, men det ville faktisk gøre naturen lidt mere naturlig på de samme præmisser, som var helt almindelige i Danmark for få årtusinder siden, hvor her jo bl.a. har levet vildheste, urokser, bisoner, bævere og elge. Faktisk er naturen tilpasset mange flere forskellige vilde planteædere, end vi har i dag, og én af grundene til, at den ofte gror til i monoton ensformighed, er, at vi mangler dem.

Vildheste og bisoner gavner naturen, men er også perler for øjet og forøger naturoplevelsen i det, der kunne blive landets største grønne turistattraktion med tusindvis af tilrejsende fra ind- og udland. Et ambitiøst supplement til Thy Nationalpark.

Det er begyndt at gå op for flere, at natur er en attraktion, f.eks. på Fanø: »Alle ved, at sælerne sælger billetter,« fastslår Marco Brodde, naturvejleder på øen. »Vi startede med sælture for turister i naturvejlederregi, og ret hurtigt så andre, at det godt kunne give en skilling. Nu har hele Vadehavet et miks af private naturudbydere og offentligt ansatte naturvejledere. Engang var natur-ture noget enormt nørdet, nu er det allemandseje.« (Information, 9.1.2016).

Tænk på den enorme medieopmærksomhed, da elgene kom til Lille Vildmose. Tænk på, at vildhestene, der er udsat på et frimærkeareal på Sydlangeland, tiltrækker 50.000 årlige besøgende. At bisonerne, der er udsat i et lille hjørne af Almindingen på Bornholm, kan tiltrække 80.000 besøgende på én sommer. At genetableringen af den vestjyske kæmpesø Filsø i 2012 siden har tiltrukket 100.000 besøgende årligt og allerede i 2014 toppede listen over populære turistmål ved Henne Strand.

I den sammenhæng er det jo interessant, at Jammerbugt Kommunes eget potentielle ‘Filsø-projekt’ ligger lige til højrebenet: Udvid forundersøgelsen af Helledi Sø og genopret Helledi Sø og Lundergård Mose som ét stort naturområde med moser og enge på 700-800 hektar.

Hvis nu man kunne overtale ejeren af Lundergård Mose, kunne den skønne kæde af naturområder således krones af en kæmpesø. Kaas Briketfabrik kunne blive et smukt vartegn for området – og mon ikke fonde ville se velvilligt på at finansiere en restaurering, hvis den lå ved et kolossalt søområde, f.eks. som naturcenter med restaurant? Herfra kunne man spejde ud over vidderne – og måske endda være heldig at opleve den majestætiske kongeørn.

Mulighederne er mange, når man medtænker naturen. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, når man som jeg sidder i Aarhus og skriver herom til en kommende naturbog. Men måske var det et forsøg værd at realisere Danmarks største og vildeste naturreservat med fuld publikumsadgang? Og måske adskille det fra vore nationalparker og understrege ambitionen ved at kalde det en naturnationalpark.

Rune Engelbreth Larsen (Debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende, den 13. januar 2016)
Apropos: Naturnationalpark Han Herred – forslag til vildere natur

Debatindlæg af Rune Engelbreth Larsen: »Danmarks største naturreservat?« (Nordjyske, 13.1.2016)