Forslag til en hegnslinje på ca. 27 kilometer omkring hele Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose.

nnp-lindet-hegn

Forslag til en hegnslinje på ca. 27 kilometer omkring hele Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose.

Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose, kort, hegnslinje