Derfor skal statens tømmerproduktion ophøre

Af Rune Engelbreth Larsen, 7. februar 2016

Ifølge den seneste indrapportering til EU har internationalt beskyttede skovtyper i Danmark 100% »stærkt ugunstig bevaringsstatus«. 100%. Så galt står det til – ikke mindst fordi vi fælder alt for megen løvskov.

Af samme grund har stribevis af forskere understreget nødvendigheden af, at vi ophører med at fælde vore gamle løvtræer, der er skovens vigtigste levesteder (fx er egetræet tilknyttet over 1.000 forskellige arter). Men desværre regerer motorsavene i statens skove og forringer livsgrundlaget dramatisk, og derfor har skovnaturen brug for såkaldt urørt skov, dvs. løvskove med et totalstop for tømmerproduktion – og det haster.

Lars H. Ehrensvärd Jensen kritiserer mig imidlertid for, at »’urørt skov’ afspejler en romantisk forestilling«, fordi det tager århundreder, hvis ikke motorsave hjælper naturen (Politiken, 1.2.2016). Jensens jongleren med motorsave og stråmænd nødvendiggør følgende opklaring:

For det første gavner urørt skov biodiversiteten i løvskovene fra allerførste dag, fordi vi dermed garanterer, at gamle artsrige træer aldrig fældes – det tager 200-300 år at skabe artsrige ege og bøge, men kun 2-3 minutter at fælde dem. For det andet betyder urørt skov, at døde træer og dødt ved forbliver en altafgørende del af skovens cyklus i modsætning til i dag, hvor trefjerdedele af de danske skove er økologiske ørkener uden dødt ved.

For det tredje er dette ikke »romantik«, blot elementær fornuft. Forskere er enige om, at urørt skov er den mest omkostningseffektive metode til at gavne truede skovarter. For det fjerde er der ingen, der har benægtet, at motorsave og andre menneskelige indgreb må hjælpe naturen på vej i urørte skove, tværtimod, er det en god idé indledningsvis at genetablere udgangsbetingelserne for en artsrig skovnatur ved bl.a. at tynde ud og fjerne ikke-hjemmehørende arter – altså aktivt modvirke den destruktion, tømmerproduktionen har forårsaget.

Det er tømmerproduktionens motorsave, der skal begrænses. Et visionært skridt på vejen er De Konservatives forslag om 50.000 hektar urørt statsskov – hvis det, der får lov til at blive skov på naturens præmisser, udpeges af forskere. Men private løvskove af stor naturværdi kunne også indgå i byttehandler med statslige nåletræsplantager. Så drop panikken: Staten ejer ca. 120.000 af Danmarks 600.000 hektar skov – selvfølgelig har vi plads og råd til fx 50.000-100.000 hektar urørt skov på naturens præmisser.

Rune Engelbreth Larsen (Politiken, den 7. februar 2016. Rettet version)
Apropos: Dansk vildskov – artsrig og oplevelsesrig urørt skov

Debatindlæg af Rune Engelbreth Larsen: »Derfor skal statens tømmerproduktion standses« (Politiken, 7.2.2016)

Note: Ovenstående debatindlæg blev desværre forkortet uhensigtsmæssigt af Politiken, hvorved væsentlige pointer forsvandt, bl.a. omfanget af urørt skov sammenholdt med Danmarks skovarealer. I Politikens opsætning får man fejlagtigt det indtryk, at jeg ønsker at indstille al tømmerproduktion i Danmark, hvilket ingenlunde er tilfældet.