Bevar hegnet om Fælleden på Amager – for naturens og naturgæsternes skyld

Debatindlæg af Rune Engelbreth Larsen: »Bevar hegnet om Fælleden« (Nordjyske, 22.1.2016)Af Rune Engelbreth Larsen, 22. januar 2016

Selv om jeg i dag bor i Aarhus og derfor ikke kan kalde mig københavner eller amagerkaner, følger jeg på afstand med i, hvad der sker lokalt i hovedstadsområdet. Jeg boede mine fem første år på Nørrebro og har også siden boet i korte perioder på Østerbro, Vesterbro og Amager, men jeg er først i de seneste ti år blevet en begejstret naturgæst over det meste af landet – så begejstret, at jeg nu arbejder på min tredje naturbog, der bla. også kommer til at handle om Naturstyrelsens skønne vidder på Kalvebod Fælled.

Derfor drister jeg mig til at komme med nogle udefrakommende bemærkninger til det store natur- og oplevelsespotentiale på Vestamager, der diskuteres i denne tid.

Disse pragtfulde naturarealer kunne nemlig let danne udgangspunkt for et nationalt og internationalt trækplaster for grønne turister, der ikke alene kunne gavne Tårnby såvel som landets hovedstad, men måske også fremtidssikre et i forvejen artsrigt naturområde. Det kræver blot, at man tænker i lidt mere natur-ambitiøse baner end i dag og opgraderer Naturpark Amager til en lidt ‘vildere’ og mere oplevelsesrig natur.

I forvejen har Naturstyrelsen gjort et fornemt arbejde i området, og beslutningen om at nedbringe bestanden af dådyr til en ‘bæredygtig’ bestand, der ikke længere behøver at blive fodret, kunne måske blive et første skridt i retning af et område, der er mere på naturens præmisser og endnu mere fascinerende at opleve end i dag. Hvis og såfremt indskrænkningen af dådyrbestanden til gengæld også betyder, at der bliver udsat andre fritgående dyr, som helst også skal klare sig uden at blive fodret. F.eks. vildheste – og måske endog elge.

Forslag til rammerne for Naturnationalpark Amager. En opgradering af naturprioriteringen i den eksisterende Naturpark Amager
Forslag til rammerne for Naturnationalpark Amager. En opgradering af naturprioriteringen i den eksisterende Naturpark Amager (dette og sidens øvrige kort indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)

For lokale ville det være en attraktion uden lige, men tænk også på, at tilrejsende ville kunne tage en bus eller et tog fra Lufthavnen eller Hovedbanegården og mindre end en halv time senere stå i et spektakulært og vidtstrakt naturområde med dådyr, vildheste og elge?! Det ville vække genlyd i medier ude og hjemme og gavne både natur og oplevelsesrigdom, hvilket jeg gerne holder et lokalt oplæg om fra min kommende bog for alle interesserede.

Men hvad enten Naturstyrelsen eller Naturpark Amagers Naturparkråd på et tidspunkt skulle vælge at tænke så ambitiøst på naturens vegne eller ej, er det værd at huske på, at det er det ydre hegn, der muliggør dét. Takket være hegnet – og med det i forvejen fantastiske Naturcenter – er Vestamager skræddersyet til at blive et område med ekstraordinære naturoplevelser i international klasse, og derfor er det ærgerligt, at nogen gerne vil have det reduceret eller helt væk.

Tænk på, hvilken landsdækkende nyhed, det var i efteråret, at der skal udsættes elge i Lille Vildmose i Nordjylland. At vildhestene, der blev udsat på Sydlangeland i 2006, tiltrækker 50.000 årlige besøgende. At bisonerne, der blev udsat i Almindingen på Bornholm i 2012 alene på én sommer i 2014 tiltrak 80.000 besøgende. At genetableringen af den vestjyske kæmpesø Filsø i 2012 tiltrækker 100.000 besøgende om året og allerede i 2014 toppede listen over samtlige attraktioner ved Henne Strand.

Ambitiøse naturtiltag som disse er spændende, publikumsvenlige og lærerige for interesserede fra nær og fjern, men de kan også fortælle hovedstadsregionens skolebørn en del om naturlige processer i en natur, der er lidt vildere end muhkøer og tamheste. Og takket være det ydre hegn og Naturcenteret kunne man endog udsætte f.eks. vildheste såre billigt.

Jeg håber, at borgere såvel som myndigheder vil tænke på, at oplevelsesrigdommen på Vestamager i endnu højere grad kan gå hånd i hånd med artsrigdom, og at en bevarelse af det ydre hegn er en stor gevinst, der ikke lukker, men holder mange naturmuligheder åbne.

Og spektakulær natur, der både kan sikre naturværdierne for naturens skyld og oplevelsesværdien for vores egen skyld, ville være særlig fantastisk i en tid, hvor naturen desværre nedprioriteres landspolitisk.

Rune Engelbreth Larsen (Ørestad Avis, den 22. januar 2016)
Apropos: Naturnationalpark Amager – en opgraderet naturpark med vildere natur