Skjern floddelta – ambitiøs natur-nationalpark

Af Rune Engelbreth Larsen, 22. august 2016

Naturnationalpark Skjern Floddelta, hvis der ikke skal opkøbes privateejet jord – i givet fald bliver størrelsen ca. 2.700-2.800 hektar, altså ikke ret meget mindre end ovenstående forslag, hvor kun ganske få arealer foreslås opkøbt for at få lidt mere af floden med.
Naturnationalpark Skjern Floddelta, hvis der ikke skal opkøbes privateejet jord – i givet fald bliver størrelsen ca. 2.700-2.800 hektar
Debatindlæg i Ringkøbing-Skjern Dagbladet af Rune Engelbreth LarsenJeg bor i Aarhus og er en ivrig naturgæst, forfatter og naturfotograf, som også ofte har været i Ringkøbing Kommune og fotografere Skjern Å og det betagende floddelta ved Ringkøbing Fjord. Nu kan jeg forstå, at der lokalt er planer om at genåbne og revidere forslaget til en nationalpark med en ny afgrænsning, og eftersom jeg netop er i gang med et større bogprojekt om danske områder med stort naturpotentiale, tillader jeg mig som ikke-lokal at foreslå, hvordan en sådan afgrænsning kunne se ud. Forslaget kalder jeg for NATURnationalpark for at tilkendegive, at man hidtil har underprioriteret naturen i de danske nationalparker – floddeltaet kunne derimod blive en del af et ambitiøst naturreservat, hvor naturen får førstprioritet. Og hvad måske heller ikke er uinteressant i forhold til det tidligere forliste nationalpark-forløb: Hvorfor ikke begrænse afgrænsningen heraf til de ca. 2.900 hektar offentligt ejede naturarealer og dermed fuldstændig undgå de lodsejerkonflikter, der ofte har været problemet?

Jeg har valgt navnet »Naturnationalpark Skjern Floddelta«, fordi det jo alligevel er området ud mod fjorden, der har været i centrum, og ved at fokusere på ordet ‘floddelta’ signaleres det helt unikke, at vi har et imponerende dansk floddelta, som endnu flere burde blive bekendte med. Kort fortalt:

1) Begræns projektområdet til de ca. 27 kvadratkilometer statsejede arealer, hvor man ikke skal gå på kompromis med naturhensynet og samtidig undgår at genere en eneste privat lodsejer. Man behøver således heller ikke opkøbe jord – vi ejer jo i forvejen allesammen statens naturområder i fællesskab.

2) Opstil en målsætning, der sigter mod mere selvforvaltende og omkostningseffektiv natur på naturens præmisser, herunder udsættelse af flere større planteædere, f.eks. flere vildheste, måske endda suppleret med kvæg og nogle fredelige bisoner året rundt. De er både naturgavnlige, publikumsvenlige (og udgør allerede i dag et fantastisk trækplaster på Bornholm, hvor der blev udsat en flok i 2012).

3) Ansæt biodiversitetsforskere fra universiteterne til at udarbejde en helt konkret plan for, hvordan artsrigdommen bedst muligt sikres, og hvilke og hvor mange større planteædere der er optimalt for dette område.

4) Betænk, hvor populær natur-turisme er blevet. Filsø var f.eks. det allermest populære turistmål ved Henne Strand allerede to år efter genopretningen. Og Skjern Å er selvfølgelig allerede en stor attraktion – der kan blive langt større.

5) Finansiering: Ansøg Den Danske Naturfond eller nogle af de store private fonde, som i de senere år har spillet en aktiv og finansierende rolle i en række store naturprojekter landet over. Jeg minder om, at f.eks. Bikubenfonden købte og finansierede storstilede naturtiltag i Svanninge Bjerge i begyndelsen af nullerne, at Nordea for nylig har bevilliget Naturpark Amager 55 mio. kr., at Aage V. Jensen Naturfond har finansieret kæmpe naturtiltag gennem en årrække, og at Villum Fonden for få år siden forærede Den Danske Naturfond 250 mio. kr.

Flere store private fonde har med andre ord fået øjnene op for spektakulære naturområder til stor gavn for den forarmede danske natur – og stor gavn for den lokale turisme. Hvis projekterne er ambitiøse nok på naturens vegne, vel at mærke.

Det er med andre ord ikke engang givet, at det behøver koste kommunen én eneste krone, hvis bare naturværdierne er så meget i centrum, at det bliver interessant og relevant for private fonde. For et engangsbeløb på f.eks. 20, 30 eller 40 mio. kr. kan man gøre ualmindelig meget for at få Danmarks mest ambitiøse naturreservat ved floden, floddeltaet og fjorden.

Ganske vist er ca. 2.700 hektar ikke så meget som tidligere projekt-ideer, men det er stadig meget stort og vidtrækkende. Skulle der være interesse, kommer jeg meget gerne til kommunen og uddyber ideen til et offentligt møde.

Tænk, hvis man kunne forenes lokalt og lægge pres på staten for et projekt på ca. 27 kvadratkilometers sammenhængende statsejede naturarealer, der tager naturværdierne seriøst og for første gang sætter internationale natur-standarder herhjemme? Det ville vække genlyd over hele Europa!

Rune Engelbreth Larsen (Dagbladet Ringkøbing-Skjern, den 22. august 2016)
Apropos: Naturnationalpark Skjern Floddelta

NOTE: Ovenstående forslag er blevet debatteret og kommenteret i Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 25. august, og et nyt debatindlæg uddyber ideen den 1. september i samme avis: Naturnationalpark-forslag er skam ambitiøst